Easyfairs hållbarhetsarbete

På Easyfairs strävar vi efter att skapa mässarrangemang som inte bara är framgångsrika affärsmässigt, utan även gynnar både planeten och samhället. Vi arbetar kontinuerligt med att integrera ESG (Environmental, Social, and Governance) principer i våra evenemang för att minska vår klimatpåverkan och främja hållbarhet. Genom att förena affärsmöjligheter med hållbarhet tar vi aktivt ansvar för att forma en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

Våra fokusområden

För att skapa en hållbar verksamhet fokuserar vi på sex huvudområden: energi, resor & boende, frakt & logistik, produktion & avfall, mat & matavfall samt socialt ansvar. Genom att aktivt arbeta inom dessa områden strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande för en mer hållbar framtid.

Hållbara tips för utställare & besökare

Gör Easyfairs sällskap och agera för framtiden! Det finns en rad olika saker du som utställare, arrangör eller besökare kan tänka på för att göra ditt deltagande mer hållbart på våra evenemang. Välj exempelvis kollektivtrafik, använd återanvändbara material, välj vegetarisk mat och var medveten om din energi- och vattenanvändning.

Aktuellt

Net Zero Carbon Events

Som en del av Easyfairs group är Kistamässan medlem i Net Zero Carbon Events åtagandet och vi förhåller oss till att vara nettonoll by 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030. Easyfairs åtar sig att driva våra evenemang på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

SUSA-certifiering

Kistamässan & Malmömässan får SUSA-certifiering vilket understryker engagemanget för miljöansvar och hållbara metoder. SUSA-certifikat utfärdas enligt standarden för det svenska miljöbaserade miljöledningssystemet. Åtgärder inom hållbarhet omfattar bland annat energi- och elanvändning, etisk catering och avfallsminskning:

SHORE-CERTIFIERING

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har Malmömässan genomgått en Säkerhetscertifiering som gör anläggningen till en säker anläggning. Personalen har exempelvis genomgått HLR och PDV utbildning och vi har hjärtstartare och första-hjälpen kit i anläggningen. Personalen har också säkerhetsgenomgång innan varje genomförande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event och Easyfairs gemensamma globala initiativ. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter:

Scroll to Top