SÄKRA MÖTEN & EVENEMANG
PÅ MALMÖMÄSSAN

*Våra säkerhetsföreskrifter anpassas efter varje enskild mässa och evenemangs förutsättningar.

Varje besök hos oss ska vara ett säkert besök. Din och vår hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand och därför kommer anpassningar av våra anläggningar att göra enligt följande:

 
  • Stationer för handsprit kommer att finnas utplacerade på mässgolvet och i allmänna utrymmen.
  • Transparenta PMMA-skärmar kommer att vara installerade vid registrerings- och informationsdiskar.
  • Städrutinerna är uppdaterade både vad gäller frekvens (hur ofta) och desinficering av ytor.
  • Informationsskyltar gällande Covidsäkerhet kommer finnas i entréhallen.

Vi är covid-19-certifierade, två gånger om!

Vi ses säkert - ett samarbetsprojekt mellan sveriges ledande mässarangörer

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp mässverksamheten på Malmömässan genomförde Easyfairs under sommaren en certifieringsprocess för att kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19. Arbetet är en del av samarbetsprojektet Vi Ses Säkert som Sveriges mässanläggningar inledde redan i början av pandemin.

Den internationella certifieringen är framtagen av SAFE Asset Gruop och innebär att Malmömässans förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, risk analys, skyltmaterial och tillgången på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

  • Ledningssystem – Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för säkerhet och legalakrav, egenkontroll och efterlevnad.
  • Risk bedömning – Risk analys av event och åtgärder för att minska risk spridning av COVID-19, risk bedömning, social distansiering, städning och specifika risk områden.
  • Utställarsäkerhetoch rutiner – Rutiner för utställare, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
  • Leverantörssäkerhet och rutiner – Rutiner för leverantörer, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
  • Städning/Hygien – Risk områden för städning, städplaner, städrutiner, utbildning och information av personal, skyddsutrustning, städ rutiner för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler.
  • Säkert besök – Rutiner och planer för besökare, registrering, information före, under och efter, skyltar, social distansering för besökarens väg, information, hand sprit, rutiner för entren, besöks värdar och publik kommunikation samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök.

Partnerskap med SGS för att säkerställa
"Varje besök är ett säkert besök"

Vårt partnerskap med SGS, världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag, säkerställer att Easyfairs uppfyller de högsta internationella standarderna för hälsa och säkerhet. Vi arbetar hårt för att göra varje besök till ett säkert besök under coronaviruspandemin och därefter. Mer information kring samarbetet med SGS och hur det influerar säkerhetsarbetet på våra anläggningar finns samlat på Easyfairs globala hemsida.
(Informationen är på engelska)

Scroll to Top