Vi skapar säkra
möten & Event

*Våra säkerhetsföreskrifter anpassas efter varje enskild mässa och evenemangs förutsättningar.

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp mässverksamheten på Malmömässan har Easyfairs under sommaren genomgått en certifieringsprocess för att kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19. Arbetet är en del av samarbetsprojektet Vi Ses Säkert som Sveriges mässanläggningar inledde redan i början av pandemin.

Den internationella certifieringen är framtagen av SAFE Asset Gruop och innebär att Malmömässans förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, risk analys, skyltmaterial och tillgången på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

Kort om certifieringen:

  • Ledningssystem, – Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för säkerhet och legalakrav, egenkontroll och efterlevnad.
  • Risk bedömning – Risk analys av event och åtgärder för att minska risk spridning av COVID-19, risk bedömning, social distansiering, städning och specifika risk områden.
  • Utställarsäkerhet och rutiner – Rutiner för utställare, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
  • Leverantörssäkerhet och rutiner – Rutiner för leverantörer, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
  • Städning/Hygien – Risk områden för städning, städplaner, städrutiner, utbildning och information av personal, skyddsutrustning, städ rutiner för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler.
  • Säkert besök -Rutiner och planer för besökare, registrering, information före, under och efter, skyltar, social distansering för besökarens väg, information, hand sprit, rutiner för entren, besöks värdar och publik kommunikation samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök.

Läs mer om hur de största svenska mässanläggningarna arbetar med att säkerställa en smittsäker mässverksamhet på:

Så här gör vi ditt besök säkert

munskydd

MUNSKYDD

Tillhandahålls vid entré och informationsdisk för de som önskar.

handskar

ENGÅNGSHANDSKAR​

Tillhandahålls vid entré och informationsdisk. Används genomgående av restaurangpersonal.

HANDDESINFEKTION

Stationer med handsprit finns utplacerade hos varje utställare samt på mässgolvet och i allmänna utrymmen.

plexiglas

PLEXIGLAS

Skärmar av plexiglas är installerade vid registreringsdiskar, informationsdiskar och cateringställen.

mat och dryck

RESTAURANGER

Förutom mer frekvent städning, färre och mer glest placerade sittgrupper tar vi hjälp av skärmar av plexiglas, golvmarkeringar och handspritsstationer för att säkerställa en sanitär och säker plats för hantering och förtäring.

desinficera

ÖVRIGA YTOR

Utökad städning av toaletter, regelbunden sanering av alla ytor i mässhallen samt mer frekvent desinficering av de ytor som vidrörs mest.

Begränsat antal besökare

Säkerställd fysisk distansering i mässhallen

Minimerad trängsel i entrén

Varje år arrangerar vi många stora och små evenemang. De är alla olika och vi anpassar våra säkerhetsrutiner efter storlek på event, tidpunkt och innehåll. Vill du veta hur våra rutiner ser ut på ett specifikt evenemang så är du välkommen att kontakta oss. Säkerhet och hälsa för utställare och besökare är vår högsta prioritet. Vi ser fram emot att se dig under 2021!

Scroll to Top