SÄKRA MÖTEN & EVENEMANG
PÅ MALMÖMÄSSAN

*Våra säkerhetsföreskrifter anpassas efter varje enskild mässa och evenemangs förutsättningar.

Varje besök hos oss ska vara ett säkert besök. Din och vår hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand och därför kommer anpassningar av våra anläggningar att göra enligt följande:

 • Besökare kommer inte att kunna registrera sig i entrén. Detta måste ske online innan besöket. (eller ev. i smartphone på plats)
 • Munskydd och engångshandskar kommer att delas ut vid entrén till de besökare som så önskar.
 • Stationer för handsprit kommer att finnas utplacerade på mässgolvet och i allmänna utrymmen.
 • Transparenta PMMA-skärmar kommer att vara installerade vid registrerings- och informationsdiskar.
 • Trängselvärdar kommer att finnas i lokalerna för att se till att det finns möjlighet till att hålla avstånd.
 • Städrutinerna är uppdaterade både vad gäller frekvens (hur ofta) och desinficering av ytor.
 • Fållor med möjlighet till att hålla avstånd vid köer kommer att finnas både i entréer samt vid matservering.
 • Informationsskyltar gällande Covidsäkerhet kommer finnas i entréhallen.

Utöver detta behöver vi din hjälp med att

 • Stanna hemma vid symtom
 • Vara extra noga med handhygien
 • Följa varje mötesplats särskillt uppsatta rutiner och föreskrifter

Rekommendationer för besökare på malmömässan

munskydd

MUNSKYDD

Tillhandahålls vid entré och informationsdisk för de som önskar.

handskar

ENGÅNGSHANDSKAR​

Tillhandahålls vid entré och informationsdisk. Används genomgående av restaurangpersonal.

HANDDESINFEKTION

Stationer med handsprit finns utplacerade hos varje utställare samt på mässgolvet och i allmänna utrymmen.

kontantfri betalning

Vi accepterar endast kortbetalningar
(ingen kontanthantering)

Fysisk distansering

vi uppmanar alla besökare att hålla avstånd på mässgolvet och i våra konferenslokaler.

Ingen registrering på plats

Kom förberedd genom att ha registrerat dig i förväg till eventet innan ditt besök. Registrering på plats kommer ej finnas tillgängligt.

plexiglas

PLEXIGLAS

Skärmar av plexiglas är installerade vid registreringsdiskar, informationsdiskar och cateringställen.

Uppmärkta gångar

Mässhallen har uppmärkta gångar för att kunna undvika flödesstyrning och minimera risk för trängsel.

desinficera

ÖVRIGA YTOR

Utökad städning av toaletter, regelbunden sanering av alla ytor i mässhallen samt mer frekvent desinficering av de ytor som vidrörs mest.

Vi är covid-19-certifierade, två gånger om!

Vi ses säkert - ett samarbetsprojekt mellan sveriges ledande mässarangörer

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp mässverksamheten på Malmömässan genomförde Easyfairs under sommaren en certifieringsprocess för att kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19. Arbetet är en del av samarbetsprojektet Vi Ses Säkert som Sveriges mässanläggningar inledde redan i början av pandemin.

Den internationella certifieringen är framtagen av SAFE Asset Gruop och innebär att Malmömässans förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, risk analys, skyltmaterial och tillgången på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

 • Ledningssystem – Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för säkerhet och legalakrav, egenkontroll och efterlevnad.
 • Risk bedömning – Risk analys av event och åtgärder för att minska risk spridning av COVID-19, risk bedömning, social distansiering, städning och specifika risk områden.
 • Utställarsäkerhetoch rutiner – Rutiner för utställare, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
 • Leverantörssäkerhet och rutiner – Rutiner för leverantörer, hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevand.
 • Städning/Hygien – Risk områden för städning, städplaner, städrutiner, utbildning och information av personal, skyddsutrustning, städ rutiner för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler.
 • Säkert besök – Rutiner och planer för besökare, registrering, information före, under och efter, skyltar, social distansering för besökarens väg, information, hand sprit, rutiner för entren, besöks värdar och publik kommunikation samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök.

Partnerskap med SGS för att säkerställa
"Varje besök är ett säkert besök"

Vårt partnerskap med SGS, världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag, säkerställer att Easyfairs uppfyller de högsta internationella standarderna för hälsa och säkerhet. Vi arbetar hårt för att göra varje besök till ett säkert besök under coronaviruspandemin och därefter. Mer information kring samarbetet med SGS och hur det influerar säkerhetsarbetet på våra anläggningar finns samlat på Easyfairs globala hemsida.
(Informationen är på engelska)

Scroll to Top