Press


För pressfrågor rörande Malmömässan, vänligen kontakta:

VD, Malmömässan
Fredrik Lantz
070-365 14 45