Press


För pressfrågor rörande Malmömässan, vänligen kontakta:

VD, Malmömässan
Lasse Larsson 
070-515 50 60