Godshantering

Godshantering

Följande gäller för hantering av gods på Malmömässan:

  • För in- och utflyttningstider specifika arrangemang ber vi er titta på respektive arrangemangs webbplats
  • Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt måste ni kontakta Malmö Mäss-service minst två veckor i förväg
  • I de fall där speditören, som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren
  • Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor vid angiven tidpunkt. Efter denna tid skall gångarna hållas rena från gods, emballage och avfall
  • Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Mäss-service för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter
  • Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid
  • Godset ska märkas med: arrangemangets namn, företag och monternummer.
  • OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.

För frågor och beställningar kontakta Malmö Mässervice

Godsadress:
Malmömässan
Monternr :XXX
Mässgatan 6
215 32 Malmö
040-631 11 10

Onlinebeställning

Malmömässan samarbetar med Malmö Mässervice för all monterbyggnation i samband med evenemang.

För frågor och beställning kontakta Malmö Mässervice

Godsetikett

Etikett för uppmärkning av gods finner du här

 

Leveransadress

Malmömässan
Monternr. XXX
Mässgatan 6
215 32 Malmö

 

Malmömässan varnar för blufföretag!

Klicka här för att läsa om hur de går till väga